Đại Lý Hải Quan Là Gì ? Gia Huỳnh Trả Lời:

Đại Lý Hải Quan Là Gì ? Gia Huỳnh Trả Lời:

Đại Lý Hải Quan Là Gì ? Gia Huỳnh Trả Lời:

Đại Lý Hải Quan Là Gì ? Gia Huỳnh Trả Lời:

Đại Lý Hải Quan Là Gì ? Gia Huỳnh Trả Lời:
Đại Lý Hải Quan Là Gì ? Gia Huỳnh Trả Lời:
Menu

Đại Lý Hải Quan Là Gì ? Gia Huỳnh Trả Lời:

Đại lý hải quan giúp chủ hàng như thế nào?
Đại lý hải quan là gì vậy?

Để làm rõ Đại lý Hải quan là gì, ta đi từ khái niệm cơ bản về Đại lý Hải quan. Đó là những công ty chuyên làm dịch vụ hải quan theo hợp đồng đại lý. Họ đứng tên đại lý trên tờ khai hải quan, ký tên và đóng dấu của mình vào ô người khai hải quan (với phần mềm ECUS4), hoặc dùng chữ ký số của mình để truyền tờ khai (ECUS5 - VNACCS).

Đại lý hoạt động dựa trên hợp đồng ủy quyền với chủ hàng xuất nhập khẩu, và phải chịu trách nhiệm trong phạm vi được ủy quyền.

dai-ly-hai-quan

Cụ thể, đại lý hải quan có trách nhiệm quản lý, sử dụng mã số nhân viên đại lý hải quan để tiến hành các công việc khai báo và làm thủ tục tại cơ quan hải quan trong phạm vi được chủ hàng ủy quyền; chịu trách nhiệm về việc giới thiệu, đề nghị Tổng cục Hải quan cấp mã số nhân viên đại lý cho người đáp ứng đủ điều kiện theo quy định. Phải thông báo cho Tổng cục Hải quan để thực hiện thu hồi mã số nhân viên đại lý với các trường hợp theo quy định. 

Đại lý hải quan yêu cầu chủ hàng cung cấp đầy đủ, chính xác các chứng từ, thông tin cần thiết cho việc làm thủ tục hải quan của lô hàng và thực hiện các nghĩa vụ tài chính theo hợp đồng đại lý. Đồng thời cung cấp đầy đủ, kịp thời các thông tin, tài liệu liên quan đến chủ hàng hoặc các lô hàng do đại lý làm thủ tục hải quan đứng tên khai hải quan theo yêu cầu của cơ quan hải quan.

Đại lý cũng được yêu cầu cơ quan hải quan hướng dẫn về thủ tục hải quan, thủ tục thuế, hỗ trợ về kỹ thuật trong kết nối mạng với cơ quan hải quan và tham dự các lớp tập huấn, bồi dưỡng.

Đại lý hải quan chịu trách nhiệm về các nội dung khai trên tờ khai hải quan trên cơ sở bộ chứng từ, tài liệu liên quan đến hàng hóa XNK do chủ hàng cung cấp và thực hiện đúng phạm vi được ủy quyền theo hợp đồng đại lý.

Khác nhau giữa đại lý và người khai thuê hải quan
Mặc dù đều là đơn vị cung cấp dịch vụ thông quan, nhưng giữa người khai thuê hải quan và đại lý hải quan có những khác nhau cơ bản:

1) ĐẠI LÝ HẢI QUAN
Đứng tên doanh nghiệp của mình với chữ ký và dấu pháp nhân trên tờ khai của chủ hàng với vai trò là đại lý.
Chịu trách nhiệm cao với cơ quan Hải Quan về tờ khai.
Phải có đội ngũ nhân viên đã qua đào tạo, thi đạt chứng chỉ nghiệp vụ Hải Quan và được Tổng cục Hải Quan công nhận bằng văn bản.

Cụ thể, Đại lý thủ tục hải quan phải đứng tên trên tờ khai, với vai trò đại lý. Họ dùng chữ ký và dấu pháp nhân của mình để làm tờ khai.
Trong khi đó, người khai thuê dùng giấy giới thiệu của chủ hàng để làm thủ tục hải quan. Họ không xuất hiện trên bất kỳ chứng từ nào của bộ hồ sơ khai quan. Với cơ quan hải quan, họ chính là người của chủ hàng.

dai-ly-hai-quan-1

Đại lý Khai thuê Hải quan

Chẳng hạn, bên tôi đang cung cấp dịch vụ thông quan thuê, tôi chỉ cử nhân viên đem giấy giới thiệu của khách hàng và bộ hồ sơ hải quan đi làm thủ tục. Hải quan không hề biết đến công ty tôi.
Về tính trách nhiệm, đại lý ở mức độ cao hơn vì họ có dấu đứng trên tờ khai. Bản thân những doanh nghiệp này cũng sẽ được cơ quan hải quan đánh giá năng lực dựa trên những tờ khai mà họ đã hoàn thành.
Đại lý hải quan phải có nhân viên được đào tạo (gọi là đại lý viên) và được Tổng cục hải quan công nhận. Đến tháng cuối 2014, cả nước có khoảng trên 250 doanh nghiệp đại lý thủ tục hải quan, xem Danh sách đại lý hải quan đến 31/10/2013. Trong khi đó người khai thuê thì có thể là bất cứ ai, chỉ cần biết chút nghiệp vụ và được chủ hàng thuê là có thể làm dịch vụ. Một ví dụ có vẻ hơi cực đoạn một chút: hôm qua chạy xe ôm, hôm nay cầm hồ sơ đi khai thuê hải quan.

2) NGƯỜI KHAI THUÊ HẢI QUAN
Không trực tiếp có tên trên tờ khai, hồ sơ khai quan của chủ hàng. Với cơ quan Hải Quan thì người khai thuê chính là người của chủ hàng.
Có thể là bất cứ ai biết về nghiệp vụ và được chủ hàng thuê làm dịch vụ.
Người khai thuê Hải Quan sử dụng giấy giới thiệu của chủ hàng để làm thủ tục Hải Quan.
Chủ hàng được lợi gì khi thuê đại lý làm thủ tục hải quan.

Ưu điểm khi thuê Đại lý Hải Quan:

Không cần phải dùng chữ ký số của mình để duyệt ký (từ xa), hay gửi giấy khống như trước đây. Đại lý sẽ dùng chữ ký số của mình để khai và truyền tờ khai.
Trách nhiệm và năng lực của người cung cấp dịch vụ cao hơn so với hình thức khai thuê. 
Tuy vậy, thực tế cả phía chủ hàng và đại lý đều đang có tâm lý ngại ký hợp đồng đại lý và ký tên trên tờ khai hải quan. Nguyên nhân được cho là do chính sách thuế và chính sách hàng hóa XNK phức tạp, các bên lo ngại về mặt pháp lý trong khi chưa có Hiệp hội về đại lý hải quan. Vấn đề này có lẽ sẽ được khắc phục trong thời gian tới, khi ngành hải quan triển khai hệ thống VNACCS và đẩy mạnh phát triển dịch vụ đại lý làm thủ tục hải quan.

Điều kiện làm đại lý hải quan
Để trở thành đại lý thủ tục hải quan, một công ty dịch vụ phải có ít nhất (đến thời điểm đầu năm 2014) là 1 nhân viên được đào tạo và được cấp chứng chỉ nghiệp vụ khai hải quan.

Thông tư số 12/2015/TT-BTC ngày 30/01/2015 của Bộ Tài chính đưa ra những quy định chi tiết, trong đó có nhiều quy định mới về thủ tục cấp chứng chỉ nghiệp vụ khai Hải Quan; cấp và thu hồi mã số nhân viên đại lý làm thủ tục Hải Quan, thủ tục công nhận và hoạt động của đại lý làm thủ tục Hải Quan.

Khoản 1 Điều 20 Luật Hải quan quy định điều kiện là đại lý làm thủ tục Hải Quan:

 Có Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp có ngành, nghề kinh doanh dịch vụ giao nhận hàng hóa hoặc đại lý làm thủ tục hải quan;
Có nhân viên đại lý làm thủ tục hải quan; Nhân viên đó phải tham gia khóa đào tạo theo quy định trong Thông tư số 80/2011/TT-BTC tại những cơ sở đào tạo được Tổng cục hải quan cho phép, chẳng hạn như: Học viện tài chính; Trường Cao đẳng Tài chính Hải quan, Trường Đại học Tài chính – Marketing …

cao-dang-tai-chinh-hai-quan

Khóa học phải đủ 4 học phần, học trong khoảng 8-10 tuần thì xong, sau đó dự kỳ thi do Tổng cục hải quan tổ chức. Điểm cả 4 học phần đều trên 5 mới được cấp chứng chỉ. Như tôi đã tham dự kì thi cuối năm 2013, có lẽ cũng đến vài chục phần trăm người đã đi làm và có kinh nghiệm mà vẫn thi rớt như thường.

Có hạ tầng công nghệ thông tin đáp ứng điều kiện để thực hiện khai hải quan điện tử và các điều kiện khác theo quy định.

Để đảm bảo được công nhận đại lý làm thủ tục hải quan thì doanh nghiệp đáp ứng đủ điều kiện là đại lý làm thủ tục hải quan thì lập hồ sơ đề nghị công nhận đủ điều kiện làm đại lý làm thủ tục hải quan gửi Tổng cục Hải quan.

Tuy vậy, thực tế cả phía chủ hàng và đại lý đều đang có tâm lý ngại ký hợp đồng đại lý và ký tên trên tờ khai hải quan. Nguyên nhân được cho là do chính sách thuế và chính sách hàng hóa XNK phức tạp, các bên lo ngại về mặt pháp lý trong khi chưa có Hiệp hội về đại lý hải quan. Vấn đề này có lẽ sẽ được khắc phục trong thời gian tới, khi ngành hải quan triển khai hệ thống VNACCS và đẩy mạnh phát triển dịch vụ đại lý làm thủ tục hải quan.

Hồ sơ làm Đại lý Hải quan:

Thông báo đủ điều kiện hoạt động đại lý làm thủ tục hải quan
Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc Giấy chứng nhận đầu tư.
Hồ sơ đề nghị cấp mã số nhân viên đại lý làm thủ tục hải quan theo quy định.
Các chứng từ bản chụp do Giám đốc đại lý làm thủ tục hải quan ký tên, đóng dấu xác nhận.
Ngoài ra đại lý hải quan nếu đủ điều kiện sẽ được hưởng những ưu đãi về miễn thủ tục hải quan.

dang-ky-doanh-nghiep

Thi chứng chỉ nghiệp vụ đại lý hải quan
Cũng khá thú vị khi tham dự học và thi chứng chỉ này. Nếu nói về chứng chỉ nghề, thì học trong 8 tuần, đúng ra là chỉ 2 ngày cuối 8 tuần, thì hơi ngắn. Nhưng với những bạn đang đi làm ở các tỉnh, mà phải về Hà Nội hoặc Tp.HCM học, thì cũng là khá dài và gian nan.

Hiện, đã có một số trường và trung tâm đào tạo mở lớp tại các tỉnh thành khác để đáp ứng nhu cầu của các đơn vị.

Khóa học, theo đánh giá của một số người, thì vừa tràn lan, lại vừa cắt ngắn nên chưa thiết thực lắm. Cá nhân tôi đã học và đánh giá thì thấy cũng có phần đúng.

Cụ thể như phần Pháp luật hải quan, hoặc xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực hải quan, quả thật rất khó nhớ, càng khó thuộc (để đi thi). Nhưng tựu chung, học cả mấy chuyên đề, ôn luyện xong, thi xong, thì thấy cũng khá bổ ích, vì nó cho cái nhìn tổng quát hơn về nghề “làm dâu trăm doanh nghiệp này”.

Với bạn nào mới vào nghề, hoặc chưa biết tẹo gì về việc thông quan, lời khuyên của tôi là chưa nên học ngay. Kiến thức khá rộng, được nén lại trong mấy tuần, nên giảng viên nói khá nhanh. Như vậy, người mới vào nghề sẽ rất khó theo kịp, dễ có cảm giác chán nản, hoặc thậm chí lãng phí khi theo học. Nên chăng, những bạn đó chấp nhận cắp cặp đi theo mấy anh chị có kinh nghiệm, va chạm và nắm bắt thực tế trước. Ít nhất họ cũng cần biết những kiến thức cơ bản như:

Chứng từ như hợp đồng ngoại thương, hóa đơn thương mại, vận đơn, chứng nhận xuất xứ (CO)…
Hồ sơ hải quan: tờ khai hải quan, tờ khai trị giá, giấy nộp thuế
Thủ tục hải quan: khai trên phần mềm, và thông quan tại chi cục
Các nghiệp vụ liên quan: lấy lệnh hãng tàu, kiểm hóa, kiểm tra chất lượng, tham vấn giá
V.v…
Đến khi nắm được ổn ổn, chẳng hạn sau 6 tháng – 1 năm, khi đó hãy theo học lớp Nghiệp vụ hải quan sẽ thấy có ích hơn rất nhiều. 

Tất nhiên, nếu bạn học để lấy chứng chỉ, nhằm xin việc thì lại khác. Bạn sẽ cần vất vả hơn để học chay (có lẽ điều này rất nên tránh khi học nghề), rồi thi lấy chứng nhận. Sau đó đi làm, rồi kiểm nghiệm lại sau.

DANH SÁCH ĐẠI LÝ HẢI QUAN TẠI TP.HỒ CHÍ MINH:

1. Công ty TNHH Giao nhận Vận tải Quốc tế Gia Huỳnh

Địa chỉ: 237/4 Tôn Thất Thuyết, Phường 03, Quận 04, Thành phố Hồ Chí Minh.

Văn phòng: Lô C1, Số 14 Tân Vĩnh, Phường 06, Quận 04, Thành phố Hồ Chí Minh.

Điện thoại: (028) 6686 4000

Hotline: 0913 099 726 - 0918 733 732 

MST: 0312414140

2. Công ty TNHH thương mại dịch vụ hàng hóa Việt Nam

3. Công ty cổ phần tiếp vận Thiên Tân

Địa chỉ: 20 Hoàng Minh Giám, phường 9, quận Phú Nhuận, TP. Hồ Chí Minh

Lầu 1, 649/20/7 Điện Biên Phủ, phường 25, quận Bình Thạnh, TP. Hồ Chí Minh

   
4. Công ty cổ phần TMDV liên kết 3T 307 Lê Văn Lương, phường Tân Quy, quận 7, TP. Hồ Chí Minh    
5. Công ty TNHH logistics và đại lý hải quan Việt Nam 248/34F Hoàng Hoa Thám, phường 5, quận Bình Thạnh, TP. Hồ Chí Minh.    
6. Công ty TNHH Mol Logistics Việt Nam 364 Cộng Hòa, P13, Q Tân Bình, TPHCM    
7. Công ty cổ phần Vận Tải Bộ Tân Cảng 1295B Nguyễn Thị Định, phường Cát Lái, quận 2, TP. Hồ Chí Minh    
8. Công ty TNHH MTV Dấu Ấn Tinh Hoa 212B/1 đường Nguyễn Trãi, phường Nguyễn Cư Trinh, quận 1, TP. Hồ Chí Minh    
9. Công ty TNHH MTV cảng ICD Tây Nam 429/10 xa lộ Hà Nội, khu phố 7, phường Trường Thọ, quận Thủ Đức, TP. Hồ Chí Minh.    
10. Công ty TNHH thương mại dịch vụ giao nhận vận chuyển Định Hướng Mới 163 Nguyễn Văn Trỗi, phường 11, quận Phú Nhuận, TP. Hồ Chí Minh    
11. Công ty TNHH logistics Đối Tác Chân Thật 170 Nguyễn Văn Hưởng, phường Thảo Điền, quận 2, TP. Hồ Chí Minh.

Nếu còn những thông tin thắc mắc, các bạn đọc giả hãy liên hệ với thông tin bên dưới nha!

CÔNG TY TNHH GIAO NHẬN VẬN TẢI QUỐC TẾ GIA HUỲNH

Địa chỉ: 237/4 Tôn Thất Thuyết, Phường 03, Quận 04, Thành phố Hồ Chí Minh.

Văn phòng: Lô C1, Số 14 Tân Vĩnh, Phường 06, Quận 04, Thành phố Hồ Chí Minh.

Điện thoại: (028) 6686 4000

Hotline: 0913 099 726 - 0918 733 732 

MST: 0312414140

Email: giahuynh.xnk@gmail.com

Tin tức khác

Close
Sản phẩm
Đơn giá
Số lượng
Thành tiền
Thành tiền:
backtop